Transcenderen

Ons bewustzijn is net als de oceaan: turbulent aan de oppervlakte en in de diepte volledig stil. Tijdens Diepte Meditatie neemt u als het ware een duik. U keert de aandacht naar binnen, naar steeds stillere, subtielere niveaus van het denken... totdat de geest het subtielste niveau van de gedachte overschrijdt, oftewel: transcendeert. Transcenderen is dus kort gezegd het overschrijden van de gedachte. Uw denken valt weg en er is alleen maar een toestand van Zijn. Wat overblijft is bewustzijn zonder
(denk)activiteit, gewaarwordingen en vorm. Er is niets anders dan zuiver bewustzijn.

Meer informatieMeer informatie

Anders dan bij slaap is dit een unieke toestand van alerte rust. U bent wakker, maar de geest is stil. Naast de drie bewustzijnstoestanden die we allemaal kennen - waken, dromen, droomloze slaap - is er dus een vierde bewustzijnstoestand, namelijk transcendent bewustzijn.

  actief inactief
bewust waken transcendent bewustzijn
onbewust dromen droomloze slaap

In transcendent bewustzijn ervaren we enerzijds innerlijke stilte doordat het gebied van zuiver bewustzijn de rust is die voorbij de activiteit ligt. Anderzijds ervaren we diepe tevredenheid en vreugde, doordat het gebied van zuiver bewustzijn een bron is van geluk. Omdat de geest streeft naar een toename van geluk, 'reist' deze graag met behulp van de mantra naar dit gebied van zuiver bewustzijn. Transcenderen is dus niet moeilijk. Het gaat vanzelf als u maar de juiste voorwaarden schept.

Door transcenderen:

  • worden vermoeidheid en spanningen opgelost
  • komt de geest in rechtstreeks contact met zuiver bewustzijn

Na de meditatie kunt u ervaren dat de eigenschappen van zuiver bewustzijn - zoals stilte, geluk en energie - in min of meerdere mate mee naar boven zijn genomen, de dagelijkse activiteiten in. Naarmate u voor langere periode regelmatig mediteert, blijft die toestand langer behouden: geleidelijk aan raakt de bewuste geest meer doordrongen van zuiver bewustzijn. Dit heeft veel voordelen.

Page up